Delivery Note – ใบส่งของ

Delivery Note  - ใบส่งของ

 

 

Delivery Note – ใบส่งของ

Delivery Note คือเอกสารส่งสินค้า หรือใบส่งสินค้าที่มาพร้อมกับการขนส่งสินค้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่ง รวมถึงคำอธิบายของสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก และข้อมูลของผู้รับ ทำหน้าที่เป็นหลักฐานการจัดส่ง ช่วยให้แน่ใจว่าผู้รับที่ต้องการได้รับสินค้าที่ถูกต้อง บันทึกการจัดส่งมักใช้ในการขนส่งเพื่อติดตามการส่งมอบและเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

Scroll to Top