PC Browser Support - การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 

Bizsoft สนับสนุนเบราว์เซอร์ หมายถึง Bizsoft ถูกพัฒนาเพื่อรองรับ หรือ เข้ากันได้ของเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชันกับเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ยอดนิยม

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Microsoft Edge (ก่อนหน้านี้คือ Internet Explorer)

-Apple Safari

หมายเหตุ  เว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี การเข้ารหัสอย่างถูกต้อง และทำงานได้อย่างถูกต้องบนเบราว์เซอร์สมัยใหม่ด้วย

Scroll to Top