Vendor – ผู้ขาย ซัพพลายเออร์

 

Vendor – ผู้ขาย ซัพพลายเออร์

Vendor (ผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย) คือบุคคลหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าหรือบริการสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือนำเสนอให้กับลูกค้า โดยผู้ขายเป็นฝ่ายที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือลูกค้าโดยมีเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการเพื่อทำกำไรหรือผลกำไร

Scroll to Top