Advance Reporting - รายงานขั้นสูง

 

Advance Reporting  หมายถึง รายงานในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งนอกเหนือไปจากการรายงานขั้นพื้นฐานเพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียด ซับซ้อน และซับซ้อนมากขึ้น  รายงานขั้นสูงมักมีคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเจาะลึก แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้  เครื่องมือการแสดงภาพแบบโต้ตอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานแบบไดนามิกเชิงลึกมากขึ้น ยังให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของธุรกิจ

Scroll to Top