Customizable Doc Sequence – ลำดับเอกสารที่ปรับแต่งได้

Customizable Doc Sequence -ลำดับเอกสารที่ปรับแต่งได้

Customizable Doc Sequence หมายถึงระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนด ควบคุมลำดับในการสร้างเอกสาร ประมวลผลเอกสารภายในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่าลำดับเฉพาะสำหรับเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งซื้อ หรือปรับแต่งใบสั่งสำหรับลูกค้า หรือโครงการเฉพาะ ลำดับเอกสารที่ปรับแต่งได้จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ ความสม่ำเสมอในการจัดการและประมวลผลเอกสาร นั่นเอง.

Scroll to Top