แพ็กเกจ 

เลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ  ด้วยชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ เพื่อใช้งานอย่างประสบความสำเร็จที่ทรงพลังในระบบเดียว

Sales & Marketing (starting 299THB /User /Month)Features
Quoting – ระบบออกใบเสนอราคา
Customizable Paperhead – หัวกระดาษที่ปรับแต่งได้
PC Browser Support – การสนับสนุนเบราว์เซอร์
Mobile Device Support – การสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Customizable Doc Sequence -ลำดับเอกสารที่ปรับแต่งได้
Credit Limit – วงเงิน
Basic Reporting – รายงานพื้นฐาน
URL Quote View – ดูใบเสนอราคาด้วย URL
Advance Reporting – รายงานขั้นสูง
Form Design Change – การเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์ม
Role Based Feature Access – การเข้าถึงฟีเจอร์ตามบทบาท
SMTP Mail Connector
Billing (starting 299THB /User /Month) Features
Invoice – ใบแจ้งหนี้
Billing note – ใบวางบิล
Tax Invoice – ใบกำกับภาษี
Delivery Note – ใบส่งของ
Receipt / Tax Invoice – ใบเสร็จและใบกำกับภาษี
Customizable Doc Sequence – ลำดับเอกสารที่ปรับแต่งได้
Billing Group – หมวดการเรียกเก็บเงิน
Payment Term – เงื่อนไขการชำระเงิน
Backlog
Role Based Feature Access – การเข้าถึงฟีเจอร์ตามบทบาท
Basic Reporting – รายงานพื้นฐาน
Advance Reporting – รายงานขั้นสูง
SMTP Mail Connector
Accounting (starting 299THB /User /Month) Features
Tax (IN) – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Tax (OUT)-ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Accounts Receivable-บัญชีลูกหนี้
Accounts Payable-บัญชีที่สามารถจ่ายได้
Procurement (starting 299THB /User /Month) Features
Procurement – การจัดซื้อจัดจ้าง
Vendor – ผู้ขาย ซัพพลายเออร์
Requisition – กระบวนการขอซื้อ
Sourcing – กระบวนการสรรหาผู้ขาย
Purchasing – กระบวนการสั่งซื้อ
Billing (starting 299THB /User /Month) Features
Multiple currency support – รองรับหลายสกุลเงิน
Scroll to Top